ES | EN | FR | SK

INŽINIERING – NÁVRH DIELOV


V posledných rokoch spoločnosť Farguell posilnila svoje konštrukčné oddelenie podporou intenzívnejšej spolupráce so zákazníkmi vo fáze návrhu dielov a priniesla nové inovatívne návrhy a riešenia pre rôzne segmenty na trhu, vrátane automobilového priemyslu, elektroniky, lekárstva, elektromedicíny a iných.

DODANIE KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB

Zodpovedáme za projekt od návrhu dielu v spolupráci s klientom, až po záverečnú homologizáciu a schválenie dielu v príslušnej sérii.

PROTOTYPY

Vyrábame vzorové prototypy v súlade s návrhom dielu v krátkom čase a súbežne zabezpečujeme výrobu nástroja a kontrolných prípravkov potrebných pre sériovú výrobu dielov v rámci projektu.

Rovnako zabezpečujeme výrobu prototypov pomocou technológie 3D.
validation

NÁVRH A VÝVOJ

V prípade záujmu zo strany klienta dokážeme zabezpečiť návrh dielov uplatnením vlastných skúseností a riešení s ohľadom na jeho konečnú výrobu.

farguell_green

ANALÝZA VYROBITEĽNOSTI

Anylýza vyrobiteľnosti návrhu s cieľom zaručiť, aby výsledný diel spĺňal požadované funkčné požiadavky a normy zákazníka.

DandD-farguell

VALIDAČNÁ SKÚŠKA

Zabezpečujeme proces validačných skúšok v spolupráci s certifikovanými externými laboratóriami, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek klienta. Napríklad: vibračné skúšky, korózne skúšky, skúšky nárazom, skúšky pádom, atď.

validation2

×