ES | EN | FR | SK

LISOVANIE KOVOV


Spoločnosť Farguell sa špecializuje na lisované komponenty pre automobilový priemysel. Dlhoročné skúsenosti ako aj lokalita výrobného závodu vo východnej Európe (Slovensko) nám umožňuje spolupracovať na úrovni Tier 2 takmer so všetkými výrobcami úrovne Tier 1 a s mnohými ďalšími finálnymi výrobcami v rámci OEM. Vďaka špičkovej flexibilite sme sa úspešne adaptovali na rôzne trhy s odlišnými požiadavkami, a tým dosiahli vysokú diverzifikáciu výroby, ktorá nás charakterizuje a pomáha nám zachovať si schopnosť maximálneho uspokojenia zákazníckych potrieb.

MATERIÁLY

 • Elektrolyticky pozinkovaná oceľ
 • Vysokopevnostná oceľ
 • Žiarovo pozikovaná oceľ
 • Hliník
 • Nerez
 • Meď
 • Lakovaná oceľ
 • Špeciálne zliatiny

LISOVACIE NÁSTROJE

V priebehu celého projektu zabezpečujeme a realizujeme návrh, vývoj a výrobu lisovacích foriem, so zaručením vysokej úrovne kvality a produktivity. Vyvíjame postupové, transferové ako aj manuálne lisovacie nástroje podľa požiadaviek našich klientov. 80 % nástrojov vyrábame v Ázii, zvyšných 20 % sa realizuje v Európe. Celý proces realizácie požiadavky zákazníka zvyčajne trvá 30 dní, v niektorých prípadoch 60 dní, ak ide o zložitejšie formy.

KVALITA

V centre našej pozornosti stojí vždy konkurencieschopnosť výrobku alebo služby, pričom nikdy nezabúdame na náš hlavný nosný pilier, ktorým je KVALITA.

Certifikáty Farguell Nitra:

Certifikáty Farguell Industrias Metálicas:

Pre každý projekt definujeme kontrolné prípravky (JIGS), aby sa zaručilo dôsledné riadenie kvality v celom procese zabezpečovania požiadaviek našich klientov.

quality

SEGMENTY TRHU

 • Automobilový priemysel: 73%
 • Domáce spotrebiče: 15%
 • Elektronika: 8%
 • Iné: 4%

STROJOVÉ VYBAVENIE

“V posledných rokoch naša spoločnosť investovala do strojového vybavenia s cieľom zabezpečiť kontinuálne zlepšovanie konkurencieschopnosti a efektivity výrobných procesov. Okrem toho disponujeme strojným vybavením pre druhotné operácie, aby sme dokázali dodať svojim klientom kompletne opracované diely vo finálnej podobe.

Máme k dispozícii lisy od 30 tn do 800 ton.”
taula_-01-01-01 (1)

×