ES | EN | FR | SK

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť FARGUELL je špecialistom v oblasti spracovania kovov s viac ako 70-ročnou praxou na trhu. Po celý tento čas sme úspešne prispôsobovali svoju výrobu rozmanitým požiadavkám trhu, vrátane oblasti elektroniky, automobilovej výroby, elektromedicíny, klimatizácie, komunikácií, železničného priemyslu a mnohých ďalších. Postupy a procesy v oblasti výroby a manažmentu sme prispôsobovali tak, aby dokázali vyhovieť najrôznejším oblastiam.

Od roku 2008 spoločnosť Farguell vybudovala dve výrobné strediská, a to v Barcelone a na Slovensku, s cieľom rozšíriť a zlepšiť služby poskytované zákazníkom a umožniť tak aplikáciu Just in Time dodávok ako aj úspešnú optimalizáciu nákladov.

Spoločnosť Farguell sa plne zameriava na zákazníka, s ambíciou maximálne uspokojiť jeho potreby, a to na úrovni kvality poskytovaných služieb, optimalizácie súvisiacich nákladov a na úrovni projektového manažmentu, v rámci ktorého klientom poskytuje technickú podporu od fázy návrhu dielu až po jeho homologizáciu a dodanie, pri optimalizovaných nákladoch a s neustálym vylepšovaním návrhu.
Zverte nám s dôverou svoje projekty.

NÁŠ CIEĽ

Byť „preferovaným dodávateľom” pre klientov orientovaných na pokročilé technológie, zárukou kvality a špičkových služieb.

NAŠA VÍZIA

Pokračovať v raste a inováciách po boku našich partnerov s cieľom neustáleho vylepšovania poskytovaných služieb, rozširovania odborného know-how a vzdelávania našich zamestnancov.

NAŠE HODNOTY

“Neustále zlepšovanie
Inovácia procesov
Udržateľnosť
Flexibilita vo vzťahu k požiadavkám trhu
Spolupráca s klientom v oblasti návrhu a vývoja výrobkov
Podpora tímovej práce a udržiavanie talentov”

 

×